onsdag 27. april 2016

Jobben som Låsesmed AskerÅ være låsesmed i Asker byr på noen helt bestemte utfordringer, og etterutdannelse og spesialisering er en viktig del av jobben.

Alle kommuner er forskjellige, og derfor er det ulike behov for låsservice innenfor hver kommune også. Det å ha en god låsesmed i Asker, som virkelig kjenner Asker, er helt avgjørende for at du skal kunne få akkurat den typen service som passer absolutt aller best til deg og dine behov som kunde. Selv om de fleste av tingene man skal kunne i jobben som låsesmed i Asker er universelle, er det likevel noen ting som adskiller seg fra andre.

Det er noen ting som er helt spesifikke for de ulike områdene i Norge, for de kommunene man bor og jobber i, og andre ting som er helt essensielle uansett hvor man bor og arbeider. Den grunnleggende utdannelsen man får når man utdanner seg til å jobbe innenfor låsservice, er derfor den samme når man vil arbeide som låsesmed i Asker, eller om man vil arbeide som låsesmed andre steder. Den store forskjellen ligger i hvilke av kompetansene man får mest bruk for, og får mest erfaring med som låsesmed i Asker. Dette går på hvilken type bygninger som befinner seg i kommunen, hvilket behov som finnes hos de forskjellige kundene, og hvilke problemstillinger og utfordringer man står ovenfor som både kunde og låsesmed i Asker. Sammen skal man kunne finne ut av hvordan man aller best løser det. Kunden vet selvsagt hva de aller helst vil ha, men det er den lokale låsesmed i Asker som sitter på kunnskapen om hvordan man får forenet det kunden vil ha, med det som er aller mest sikkert og understreker trygghet. Derfor er det tette samarbeidet med kunden, og den kunnskapen man sitter på som låsesmed i Asker helt avgjørende for at man skal kunne finne et godt, og tilfredsstillende resultat sammen.

Utdannelse til låsesmed er bred, og innebærer mange forskjellige ting som alle låsesmeder skal igjennom. Som låsesmed i Asker får man kanskje brukt noen ting mer enn andre, men det er alltid viktig at man holder seg oppfrisket på hele spekteret av teknikker, teori, og løsninger. Asker har mange oppgaver som handler om service og oppgradering av låser og andre sikkerhetssystemer i mange av Askers gamle bygninger. Asker er en av de kommunene som virkelig har klart å bevare de fine, gamle bygningene, men den hyggelige stemningen og atmosfæren dette gir er ikke alt. Som låsesmed i Asker skal man være ekstra oppmerksom på hvordan denne typen bygninger kan være lettere for innbruddstyver å bryte seg inn i, og kunne hjelpe til med å løse det. Vinduer og dører skal for eksempel sikres på en annen måte enn i mer moderne bygninger, fordi de av naturlige årsaker ikke kan klare den samme presset som som i de nyere bygningene. Når man jobber som låsesmed i Asker blir det derfor viktig at man hele tiden kan veilede kunden i forhold til både det de ønsker seg i forhold til sikkerhet og systemer, men også hele tiden la kunnskapen være det styrende elementet.

Av ulike grunner kan det å jobbe som låsesmed i Asker kreve litt mer utdannelse, og derfor er det mange av de som jobber som låsesmed i Asker som har spesialutdannelse, som kan leve opp til de kravene som omgivelsene og miljøet stiller til dem. For låsesmeder er nemlig ekstra utdannelse noe av det som er helt avgjørende, for at de skal kunne bidra og yte den aller beste servicen ovenfor kundene i kommunen deres, og som låsesmed i Asker er det helt spesifikke ting som er gode å være ekstra dyktige til, sammenlignet med andre kommuner. For alle låsesmeder gjelder det likevel at det er viktig med løpende etterutdannelse. For en låsesmed i Asker vil utdannelsen, og etterutdannelsen derfor involvere ting som både er rettet mot det de skal være aller best på, og ekstra utdannelse som refererer til de nye utviklingene innenfor området.
Utdannelse er viktig, og når man bor og arbeider som låsesmed i Asker er noen helt spesifikke ting man hele tiden skal holde seg oppdatert på. Det er kanskje litt deprimerende å tenke på at man som låsesmed i Asker skal være under stadig utdannelse fordi innbruddstyvene hele tiden finner nye måter å begå innbrudd på, men samtidig kan vi se at den stadige utviklingen av nyere systemer faktisk hjelper, og selv om det er en negativ grunn til utviklingen, er det likevel med et positivt fortegn at utdannelsen som låsesmed i Asker hele tiden fortsetter. De skal være bedre enn innbruddstyvene, og veien dit går gjennom utdannelse og erfaring.

Som kunde, og innbygger i Asker kan man føle seg helt sikker på at den lokale låsesmed i Asker er klar til å yte en god og veldig kvalifisert service døgnet rundt, basert på nettopp deres egen kommune, og de utfordringene og problemstillingene som er aller viktigst å håndtere. Det er under alle omstendigheter positivt!

torsdag 10. mars 2016

Belysning til kjøkken og bæredyktige idealerI det moderne hjemmet, eller i det moderne samfunnet for den saks skyld, er kjøkkenet og maglagning ikke lenger bare en praktisk oppgave som skal løses, men henger sammen med familietid, samtaler, og næring for både kropp og sjel. Kjøkkenet er alså et sted som har fått lov til å blomstre, noe som speiles i utvalget av belysning til kjøkken, som er mye større enn det noen gang har vært. Vår personlige stil får mer og mer å si, og det forventes nesten at vi hver i sær har en stilistisk overbevisning vi gjerne vil formidle.
                                              
Belysning til kjøkken har gjennomgått store edringer gjennom de siste par tiårene, i takt med at kjøkkenets rolle har endret seg for oss som moderne mennesker. Det å være kreativ og personlig i de valgene man tar i forhold til interiør har begynt å strekke seg inn i belysningen, og med dette også i forhold til belysning til kjøkken. De to største endringene man har forholdt seg til gjennom denne utviklingen er at kjøkkenets rolle har endret seg fra å være gjemt bort, og lukket, til at de nå er et åpent fellesrom, gjerne i kombinasjon med stuen, noe som skaper en mer enn bare praktisk funksjon. Den andre utviklingen knytter seg sterkt til de nye trendene innenfor belysning til kjøkken, fordi den understreker det stilistiske idealet som har dukket opp innenfor belysning generelt, nemlig at vi også der kan vise personlighet, og ikke bare overlate lamper og belysning til å ha den funksjonen de har rent praktisk, men å også bruke det bevisst til å forme interiørets stemning. Når det kommer til belysning til kjøkken er det flere muligheter på markedet enn noen gang før. Det finnes alle mulige tper belysning til kjøkken, nettopp fordi vår personlige stil og visjon får lov til å komme mer til uttrykk. Så fordi vi er så forskjellige som mennesker, er det også et desto større utvalg av belysning til kjøkken, sånn at alle og enhver skla kunne finne noe som passer til akkurat dem.

På mange måter kan man si at de mange trendene som oppstår innenfor belysning til kjøkken, avspeiler den tiden vi lever i, og de typene materialer som vi er tiltrukket av styres i høy grad av disse trendene. Ikke nødvendigvis fordi de er trender i seg selv, men fordi de er referanser til en nerve i tiden, som er viktig for oss å formidle at vi er med på. En av disse trendene som er synlge innenfor belysning til kjøkken er de ulike materialene som lampene og belysningmodellene kommer i. Først og fremst er det mulig å få både LED-pærer og sparepærer til belysning til kjøkken, og utover det handler det også om de mange materialene som har kommet på banen i form av et større forkus på det naturlige. Vi vil ha glass, betong, stein, tre og kobber, materialer som viser tilbake til naturen, og refererer til utviklingen vi ser i samfunnet som viser bort fra forbrukersamfunnet, og søker tilbake til det som føles mer autentisk, det opprinnelige. Vi ser etter mer bæredytige materialer, også når vi ser etter belysning til kjøkken. Kanskje fordi vi er miljøopptatte generelt, eller kanskje fordi vi er miljøopptatte, og samtidig interesserte i interiør og design og føler behov for å uttrykke dette gjennom det vi kjøper på en måte som kan inspirere andre til å ta mer bæredytige valg også. Disse valgene innefor belysning til kjøkken hadde kanskje ikke engang vært mulige for ti år siden, men det store fokuset på individuelt uttrykk, fører oss også inn i en bevissthet rundt det vi kjøper. Individualismen, og den galloperende forbrukerkulturen er selvfølgelig ikke særlig god, og alt dette peker også i den retningene, men alle de mulighetene som finnes innenfor belysning til kjøkken i dag, understreker også de mulighetene som er mer bæredyktige. Noe som vil vare lenge, materialer som ikke skader miljøet like mye, og andre tiltak som leder oss bort fra frobrukersamfunnet. Ved å fokusere på belysning til kjøkken som er i tråd med både bæredyktige idealer rent finish-messig er en ting, men også når det er snakk om å tenke på måten vi forbruker på. Hvis vi kjøper en type belysning til kjøkken som passer inn i stilen vår, og formidler de verdiene vi har, er det nok lite sannsynlig at vi vil bytte den ut med det første. Vi kan altså kombinere belysning til kjøkken med bæredyktige idealer, selv om det forstatt bidrar til forbrukersamfunnet. Det at man har mulighet til å velge akkurat det man vil er en ting, men å bevisst bruke denne muligheten til å skape en mer bæredyktig løsning i hjemmene våre er en litt annen. Som forbrukere har vi makten til å be om en bæredyktig fremtid, og det burde vi virkelig.

fredag 27. februar 2015

Utebelysning: fremhev hjemmet med lamper på en veggDet er ingen grunn til at vi ikke skal kunne fylle husets fasader med lys i mørket 

Vi bruker lamper overalt. Vi har lamper inne og ute, i våre private hjem og på kontoret, i butikkene og ute i gatene. I de aller fleste tilfeller bruker vi lamper av praktiske grunner, men også av andre grunner. Vi bruker nemlig også lamper for å skape stemning; enten det er for å skape en lun stemning inne i stuen om kvelden når det er mørkt ute eller på restauranten for å holde gjestene litt lenger. Ute bruker vi også lamper av andre grunner enn de praktiske. Vi bruker utebelysning til å lyse opp bygninger, skape show i byene eller pynte opp våre egne hus og hager. Mange bruker i dag utebelysning til å dekorere husene sine og gjøre de mer spennende. Og med god grunn. Bare med en enkel utebelysning på en vegg, kan man gjøre huset helt nytt i mørket.

fredag 30. januar 2015

Lamper som redskap til trivsel

Lys betyr utrolig mye. Helt bortsett fra at det gjør det mulig for oss å se og dermed leve på den måten vi gjør, betyr det alfa og omega for vår trivsel. Her i nord, hvor store deler av årets måneder er både kalde og mørke, er vi derfor helt avhengige av kunstig lys – nemlig lamper. Vi har lamper rundt oss overalt. Til og med gatene utendørs er opplyst når mørket faller på, slik at vi kan ferdes tryggere under lysskjæret fra lampene som står på rad og rekke langs veien. Innendørs er vi også omringet av lamper; slik at hvert rom og hver krok kan lyses opp og mørket kan jages vekk. Vi omringer oss selv med lamper av praktiske årsaker, men også for at vi skal kunne trives bedre. Menneskenes hjerne påvirkes av lyset fra lampene, som gir oss energi når solen ikke er der til å gjøre jobben.

Men lys er ikke bare lys, og lamper er ikke bare lamper. Det er stor forskjell på hvordan forskjellige lamper lyser opp, og på hvordan det påvirker oss. For eksempel reagerer vi forskjellig på ulike temperaturer og farger, samt på lamper med forskjeller i styrke og intensitet. Det gjør at vi designer forskjellige lamper til forskjellige bruk. Det gjør også at vi, alt ettersom hva vi foretrekker personlig, velger ulike lamper til våre individuelle hjem og arbeidsplasser. Ikke alle er likevel like opptatt av lampenes betydning, og noen av oss hadde nok hatt godt av å lære litt. Hvilke lamper vi velger oss og hvordan vi bruker de, har som sagt stor betydning for vår trivsel.

Triksene er ikke vanskelig og logikken er ikke komplisert. Det handler i hovedsak bare om å være bevist og forsøke seg frem når man planlegger innredningen eller bare skal skifte ut noen lamper. Ved å flytte rundt på noen lamper og se hvordan effekt det har på rommet, vil det med en gang gjøre det enklere å ta et godt valg enn om man kun tenker ut i fra hvordan lampene gjør seg utseendemessig i rommet. Noen lamper kan nemlig for eksempel skape skygger og affekter som man ikke kan forutse på forhånd. Kanskje vil man heller ikke legge merke til det etterpå, før man faktisk har forsøkt å flytte på de eller bytte plass med noen andre lamper.

En annen ting som har stor innvirkning på både stemningen og muligheten for trivsel i et rom, er hvilke pærer man velger til hvilke lamper. Her handler det rett og slett også bare om å bruke litt ekstra tid og forsøke seg frem. Har man et utvalg av forskjellig pærer og lamper, er det bare å se hvordan de gjør deg i de ulike lampene. Noen lamper har kanskje en skjerm som tar av for mye av lyset og derfor trenger en mer intens pære. Noen lamper må ha mer eller mindre lys alt ettersom hva de skal brukes til. Andre lamper får kanskje et finere lys hvis pæra har en varm eller mer kjølig temperatur på lyset.

Synes du det er vanskelig å se forskjellen på hvilken effekt det har i rommet, alt ettersom hvilke lamper som plasseres hvor eller hva slags pærer som brukes, er det en god ide å ta bilder. Selv om virkeligheten aldri gjenspeiles helt korrekt på et bilde, vil det gjøre det enklere å se forskjellen og effektene. Ved å ta bilder av rommet etter hver forandring som utføres, vil det dermed bli lettere å velge hvilke lamper og pærer som gjør seg aller best i rommet.

Det handler med andre ors kun om å tenke seg om en ekstra gang, fremfor å bare gå for det første og beste. Ved å bruke litt ekstra tid på å flytte rundt på lamper og pærer, vil sjansene for å skape et optimalt lys økes. Til tross for at det kreves litt ekstra, i form av tid og krefter, vil du kunne oppnå et resultat som er verdt det. Langtidseffekten av å være omringet av riktige lamper og riktig lys vil kanskje til og med være overraskende positivt. Med så enkle knep som å bytte rundt på noen lamper, kan vi gjøre våre hjem til et bedre sted å være.